Huisregels

 1. Toegang is strikt beperkt tot personen van 18 jaar en ouder. Bij twijfel kan om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden. Zonder ID bij verzoek wordt de toegang geweigerd.
 2. Personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs worden niet toegelaten.
 3. Het gebruik van of handel in harddrugs is verboden! Bij overtreding worden de gevonden goederen in beslag genomen, wordt de politie ingeschakeld en/of wordt de betrokken gast verwijderd. Deze gast wordt in de toekomst de toegang ontzegd.
 4. Wapens van welke aard dan ook zijn verboden en zullen in beslag worden genomen door het (beveiligings)personeel. De toegang wordt de betreffende gast geweigerd.
 5. Dresscode: Krush hanteert een dresscode zoals vermeld op deze website en behoudt zich het recht voor om deze personen de toegang te weigeren. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij het Krush-personeel!
 6. Krush is een dance/cruise feest exclusief voor homoseksuele/biseksuele mannen. Vrouwelijke bezoekers of alleenstaande heteromannen of groepen hiervan worden niet toegelaten.
 7. Sexuele handelingen mogen alleen plaatsvinden in de play area. Elkaar wat opwarmen is geen probleem, maar maak het lekker af in de daarvoor bestemde ruimte.
 8. Vriendelijkheid en goed gedrag zijn de basis. Agressie in toon of gedrag wordt niet getolereerd.
 9. Personen die de toegangsprijs niet willen betalen en geen gratis toegangsbewijs hebben, worden niet toegelaten tot het feest.
 10. Ter bescherming van uw eigen veiligheid en die van andere gasten kan uw kleding bij twijfel worden gecontroleerd. Toegang tot het feest wordt geweigerd als een bezoeker niet wil meewerken aan de controle.
 11. Van al onze gasten verwachten we een tolerante en positieve houding naar andere gasten, ongeacht hun afkomst, cultuur, religie of leeftijd!
 12. Seksuele intimidatie wordt niet getolereerd.
 13. Gedrag dat door andere gasten als ongewenst, bedreigend of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Bij herhaling van het ongewenste gedrag wordt de bezoeker verwijderd.
 14. Overtreding van de huisregels leidt tot verwijdering uit de gelegenheid.
 15. Gasten zijn verantwoordelijk voor hun eigen bezittingen. Krush aanvaardt geen aansprakelijkheid bij diefstal, verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 16. In geval van noodsituaties dient u de instructies van ons personeel strikt op te volgen.
 17. Bij het bezoeken van Krush accepteren gasten dat ze gefilmd kunnen worden of dat er foto’s van hen gemaakt kunnen worden voor beveiligingsdoeleinden of promotionele activiteiten van Krush. Alleen na uitdrukkelijk bezwaar bij het Krush-team worden de opnames niet gebruikt voor promotionele activiteiten.